YÜKLENİYOR

plastik enjeksiyon
üretim programı

Sektörel Çözümler

Plastik Enjeksiyon Üretim Programı

Avrupa ve dünya pazarlarında güçlü bir konumu olan Türkiye plastik sektörü, özellikle son dönemlerde başarılı bir yükselme grafiği izlese de sektörde istikrarlı büyümenin sürdürülebilmesi için hammadde temini, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi, miktar ve fiyat dengesinin iyileştirilmesi konularında verimliliği artırmak gerekiyor. Plastik sektöründe ar-ge ve ürün geliştirme ihtiyaçlarının yanı sıra zamanında üretim, teslimat ve servis gibi süreçlerin başarıyla yönetilmesi önem kazanıyor.

Türkiye’nin coğrafi, jeopolitik ve lojistik konumu gibi özellikleriyle pazar avantajına sahip olan plastik sektörünün, değişen dünya standartlarına uyum sağlayabilme, düşük miktarlardaki üretimlere mamul üretebilme, üretim ve teslimatta esnek davranabilme gibi kabiliyetlere sahip olması gerekiyor. Firmalar arasındaki iletişimin yetersiz olmasına bağlı olarak, firmaların tek başına üstesinden gelemeyeceği hizmetlerde işbirliğinin kurulamaması ve kaynakların israf edilmesi, uluslararası standartlara uyum sağlanamaması gibi sorunlar sektörde rekabette öne çıkmaya engel oluyor.

Plastik sektöründe endüstriyel amaçlı çeşitli plastik boru ve ek parça üretimi yapan müşterilerimize özel geliştirdiğimiz çözüm sayesinde müşterilerimizin verimli ve hatasız bir şekilde stok tutabilmelerini, hızlı ve eksiksiz bir şekilde satış siparişleri alabilmelerini, satın alma yapabilmelerini ve bunlara bağlı tahsilat, mal kabul ve ödeme süreçlerini tek bir sistem üzerinden, zamanında yönetebilmelerini sağlıyoruz.

Bölgelerle merkez arasında sevk edilen malların durumunu adım adım izleme imkânı sunan True ERP Çözümleri, müşterilerimizin tedarikçilere açılan siparişlerini, kesilen faturalarını ve yapılan ödemelerin takibini tek bir sistem üzerinden, sağlıklı, hızlı ve kolay bir şekilde yaparak operasyonel verimliliklerini ve karlılıklarını artırmalarına destek oluyoruz.

Plastik için Yeni Nesil Finans, Tedarik Zinciri, İnsan Kaynakları ve Üretim Programı

  • Plastik sektöründe boru ya da hacimli ürün sevkiyatında taşınacak ürünlerin özelliklerine göre ve sevk noktalarının öncelik sırasına göre yüklenmesinin sistem tarafından otomatik yönlendirilmesini sağlayan True ERP Sevkiyat Planlaması
  • Sipariş üzerine stoktaki ürüne blokaj koymayı, stokların daha net izlenebilmesini ve stoka fazladan yatırım yapılmamasını sağlayan True ERP Stok Yönetimi
  • Kısıtlı hammadde kaynaklarının verimli kullanımını sağlayarak karlılığı artırmaya destek olan True ERP Malzeme İhtiyaç Planlaması
  • Farklı kapasitedeki üretim bantlarının ürün teslim sürelerinin otomatik hesaplanıp düzenlenmesi ile teslim sürelerine yetişebilme ve sağlıklı verimlilik hesaplamaları yapılmasını sağlayan True ERP Çizelgeleme ve Kapasite Planlama
  • Hammadde, enerji ve lojistik maliyetlerini de dikkate alarak gerçek maliyetleri hızlı ve doğru bir şekilde ortaya çıkarmayı sağlayan True ERP Maliyet Muhasebesi

İçerisinde Neler Var?

Muhasebe
Cari Yönetimi
Çek Senet
Yönetimi
Virman
İşlemleri
Duran Varlıklar
Yönetimi
e-Dönüşüm
Yöneticisi
Masraflar
Yönetimi
Standart ve Fiili
Maliyet
Satış
Yönetimi
Satınalma
Yönetimi
Stok
Yönetimi
İthalat ve İhracat
Yönetimi
Müşteri İlişkileri
Yönetimi
Sevkiyat
Planlama
Tedarikçi
Portalı
Ürün Ağaçları
Rotalar Yönetimi
Üretim
Takibi
Fason
Yönetimi
Malzeme İhtiyaç
Planlaması
Ürün
Sihirbazı
Kalite
Kontrol

daha yüzlerce özelliğe sahip True ERP yazılımı hakkında detaylı bilgi almak için ve programın demosu için

Demo Talebi